Организатори

Главен организатор

 ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

10441485_1590913574381816_8909322681752719427_n

През 2013 г. бе огласен проект по Оперативната програма за регионално развитие на Европейския съюз за реставрация на късноантичната крепост в местността Яйлата край село Камен бряг, каварненско – „Яйлата, античната врата на Добруджа”. Чрез него тотално се погазваха принципите за опазване на културното наследство, залегнали в международните документи, които България е ратифицирала. Професионално ангажирани към археологическото проучване на Яйлата специалисти предположихме, че това е своеволие на местната власт, но разбрахме, че проектът е одобрен от българската държава в лицето на Министерството на културата.
Успоредно с това се появиха още, одобрени от същото министерство проекти за реставрация, които започнаха да подменят автентичността на множество археологически обекти.
Всичко това мотивира група от археолози, историци, архитекти, реставратори, изкуствоведи, културолози, юристи, журналисти и художници да основем на 12. ІІІ. 2014 г. „Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство – (ГИОКИН 2014)”.
Обедини ни убеждението, че дълг на всяко поколение е да предаде на потомците си културно-историческата памет в автентичен вид, защото от фалшифицирането на историческите артефакти до фалшифицирането на Историята крачката е къса.
– Убедени сме, че трябва де се прекрати хипотетичното и в технологично отношение неавтентично възстановяване на недвижимите паметници на културата и принизяването им до „атракциони”.
– Загрижени сме за разрухата на ценни паметтници на културното ни наследство поради обичайната „липса на срадства”.
– Дейността на ГИОКИН цели да обърне вниманието на българската общественост и институции към проблемите, които произтичат от подмяната на опазването на културното наследство с очаквани икономически ефекти от така наречения „културен туризъм”.
– Досега опитите ни да убедим институциите в необходимостта от съхранението на автентичността на обекта на културния туризъм – паметниците – удари на камък.
– Считаме за крайно необходимо спешното създаване на адекватни законови норми, които да наложат експертността при взимане на решения. Настояваме за създаване на обществена институция с участието на широк кръг от специалисти, както и за подлагането на обществено обсъждане на всеки проект свързан с реставрирането и експонирането на недвижимото културно наследство от всички епохи, незаисимо по какъв начин той ще бъде финансиран.

Съорганизатори

 ДРУЖЕСТВО „АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО“

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Header САБ

САБ е продължител на творческите традиции и приемник на Българското техническо дружество (основано през 1885 г.) и правоприемник на Българското инженерно-архитектно дружество (основано 1893 г.), на Дружеството на българските архитекти (основано 1926г.), на Съюза на българските инженери и архитекти (основан 1937г.) и на Научно-техническия съюз (за периода от основаването му 1949 до 1965г.) – по отношение дейността на Дружество “Архитектура”.
Дружество „Архитектурно наследство” е създадено на 7.10.2011г. на творческо – професионална основа и на основание чл. 39 (1) от Устава на Съюза на архитектите в България. Основатели са 29 членове на САБ от Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, София и Хасково. Понастоящем в него членуват 35 човека: архитекти с пълна и ограничена проектантска правоспособност, експерти по консервация и реставрация на обектите на архитектурното и урбанистичното наследство и средата му, както и млади колеги.
Дружеството е приело за своя основна задача да провежда дискусии по наболели проблеми, свързани с опазването на недвижимото културно наследство и с методологията за намеси по него. Имайки предвид демократичния характер на културното наследство, както и постановките на международните документи в тази област, професионалистите от дружеството си поставихме за задача да информираме както професионалната общност, така също и да поставяме проблемите на опазването пред по-широка аудитория в обществото. Дружеството ще се опита да бъде коректив и да съдейства за една по-адекватна и действена политика в областта на опазването на уникалното ни културно наследство.

 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМОС

logo 1

Българският национален комитет (БНК) обединява българските членове на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС – http://www.international.icomos.org). БНК на ИКОМОС е формиран веднага след основаването на ИКОМОС (1964), а през 1996 е регистриран като Сдружение с идеална цел. През същата година БНК организира в София 11-та Генерална асамблея на ИКОМОС, призната за най-успешната досега. Оттогава в дейността на БНК започва нова активна фаза, в партньорство с международни организации, национални институции и местни власти. През 2002 г. БНК е пререгистриран като нестопанска организация, действаща в обществена полза.
Към момента БНК на ИКОМОС има 152 члена. Четири от тях са институционални –  Съюзът на архитектите в България, Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, Държавен културен институт „Двореца“ – гр. Балчик, Университетска Ботаническа гпадина, гр. София. Индивидуалните членове представляват полидисциплинарна общност от изтъкнати специалисти – архитекти, инженери, художници, археолози, туристически деятели, юристи и др., които работят в различни области на опазването, използването и промоцирането на културното наследство.

 КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА КУЛТУРАТА

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

POP SU BG

Основана 1990 г. Изучаването на специалност Културология в Софийския университет започва през учебната 1991/1992 г. Предшественик на днешната катедра История и теория на културата е Центърът по културознание, създаден през 1981 г.  През 1990 г. центърът преминава в структурата на Философския факултет и същата година е преобразуван в катедра. Преподавателският състав се състои от изтъкнати български учени, някои от които са видни интелектуалци с публично присъствие, както и фигури със съществен принос в управлението, финансирането и планирането на културния живот.
Изследователски проекти на катедрата са подкрепяни от авторитетни международни фондации, от рамковите програми на ЕС, Фонд “Научни изследвания“, от фондация „Отворено общество“ и др.
Катедрата има няколко магистърски програми, посветени на изкуствата, на културната антропология, на културния туризъм и социализацията на културното наследство, на култура и медии. Наскоро стартира нов тип практики, даващи възможност на студентите да съберат професионален опит и да си създадат контакти с външни организации в страната и чужбина
Към катедрата работи Югоизточноевропейският медиен център, създаден съвместно с Европейския университет „Виадрина“ – Франкфурт на Одер), който обучава в дистанционни програми на немски и френски език.
Катедрата има отлична материална база, компютърна зала, богата библиотека и добри учебни зали.
Възпитаниците на специалност културология се реализират в неправителствени организации, медии, държавни културни институции, културни центрове и фондации, рекламни и PR агенции и в широк спектър от фирми, в които са необходими широка обща култура, гъвкавост, интелигентност и умения за общуване.

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

Българска академия на науките

Институтът за изследване на изкуствата е единствената специализирана научноизследователска институция в България за разработки в областта на античната, средновековната и съвременната художествена култура. Научната проблематика е фокусирана както върху събирането и съхраняването на информационни материали, така и върху анализа на художествени явления (професионални и битови), свързани с многовековното българско наследство и неговата специфична роля в конструирането на европейската култура. Институтът има централна роля в развитието на изследванията за изкуство и култура в страната, включително чрез докторантски програми във всички области на изкуствознанието и организирането на научни конференции.
Институтът е в сътрудничество с чуждестранни академични институции и организации, а значителен брой негови сътрудници участват активно в международни научноизследователски проекти.

ИНИЦИАТИВА ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

10612543_336521313190328_760206689393546516_n

Причина за появата на сдружение Heritage.bg е нуждата от стратегия за опазване на културното наследство в България. Такава към момента липсва и всички заинтересовани страни в процеса губят, а най-много губят онези, които ще наследят проблемите след нас и унищоженaта ни история. В страницата на сдружението са събрани и систематизира актуалните проблеми в цялата система на опазване на културното наследство в България – от нормативната уредба до конкретни институционални дефекти, които се нуждаят от сериозна поправка. Дадено е предложение за решаване на тези проблеми.
Heritage.bg е насочен към всички, въвлечени в процеса по опазване на културното наследство: инвеститори – частни и местна власт, проектанти, институции, както и към всички граждани с интерес към случващото се. Само обединението около стратегически цели би могло да спаси българското културно наследство от хаотичното му унищожение.
Основни цели на сдружението са:
1. Реално и ефективно опазване на културното наследство на България.
2. Промяна на Закона за културното наследство с цел изграждане на работеща система за опазване на културното наследство в страната.
3. Въвличане на гражданите в процеса по опазване, чрез всякакви възможни средства за предаване на важността и ценността на нашето наследство.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s